facebook

Nano – w pracy przedstawiono charakterystykę reologiczną hybrydowego nanosubrykanu MWCNTs-TiO2/SAE50 w stałych frakcjach objętościowych w zakresie od 0,03125 do 1% i temperaturach od 25 do 50 °C. Próbki przygotowano metodą dwuetapową, a lepkość nanosmarowych próbek o różnej szybkości ścinania mierzono za pomocą wiskozymetru CAP2000+. Zastosowano metodę dopasowania krzywej w zależności od zależności prędkości ścinania, konsystencji i współczynnika mocy. Ponadto zaproponowano nową korelację w celu przewidywania konsystencji nano smaru jako funkcji temperatury i frakcji objętości stałej. Wyniki badań wykazały, że wszystkie próbki charakteryzowały się zachowaniem Newtonowskim we wszystkich badanych temperaturach. Ponadto przeprowadzono porównanie pomiędzy obecnymi ustaleniami a nanomateriałem. Wykazano, że lepkość nano smaru była niższa niż w przypadku MWCNTs-MgO/SAE50.

 

Technologia Nano, lepkość i scinanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *